Arrild Ferieby Grundejerforening

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Referat fra Arrild Ferieby Grundejerforenings ekstraordinære generalforsamling 30. maj 2015.

Formanden bød velkommen.

Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent:
Ove Brix Therkildsen blev enstemmigt valgt.
Valgt som stemmetællere blev Villy, Anne Grethe, Finn og Hanne, Mogens og Birgitte.

Vedtægtsændring med tilføjelse af 76 nye matrikel numre til § 13 blev vedtaget.
Dirigenten og Formanden takkede for en god generalforsamling.
Bent Frikke
Formand

Peder Hammerum
Næstformand

Susanne Ravn
Sekretær

Birgitte Olson
Bestyrelsesmedlem

Mogens Kjær
Bestyrelsesmedlem

Ove Brix Therkildsen
Dirigent.