Arrild Ferieby Grundejerforening

Nyt fra bestyrelsen

Alle nyheder

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening afholdes mandag d 20. maj 2024 kl. 13:00 på Arrild skole Nærmere information følger.  

Nye grønne poser til madaffald

Man kan afhente nye ruller med grønne plastposer til madaffald på Tønder kommunes genbrugspladser samt hos Tønder forsyning i Bredebro

Referat af bestyrelsesmødet 9 november 2023

Hermed vedlægges referatet af bestyrelsesmødet afholdt d 9 november 2023. Samtidig gøres der opmærksom på at sommerhusejere kan købe svømmehalskort for 2024 i svømmehallen fra d 15. december. Det koster 4000 kr for sommerhusejere i feriebyen at købet et årskort til 2024. Bestyrelsesmøde 9 nov 2023  

Bestyrelsen har fra Tønder Forsyning modtaget følgende vedr. renovation.

I september og oktober planlægger Tønder Forsyning, at hver affaldsø skal udvides med en beholder til madaffald og en beholder til plast og drikkekartoner samt en batteriboks. De eksisterende beholdere skal fremover benyttes til henholdsvis: Restaffald Papir, plast og textilaffald Glas og metal Når ombygning er færdig vil hver grundejer blive nærmere orienteret af Tønder forsyning! Samtidig vil bestyrelsen sørge for at holdepladserne ved affaldsøer bliver renoveret, så der fremover kan gåes tørskoet ved container! Mvh Bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsens møde vil fremover blive lagt ind samme med bestyrelsens nyhedsbreve. Se menupunktet nedest til højre.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med ønsket om en god sommer vedlægges bestyrelsens nyhedsbrev juni 2023   Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2023

Referat

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning er lagt ind under “Grundejerforeningen”

Fældning af træer

01.12..2022 Fældning af træer Feriebyen. Følgende er vedtaget mellem Tønder Kommune/bestyrelsen for Arrild Ferieby GF Grundejere, der gerne vil have træer fældet, som står i grønområde ved deres grund eller træer der er udgået og til farer for omgivelser skal henvende sig til bestyrelsen på mail: arrildgrundejerforening@gmail.com  en fra best. Vil komme ud og godkende fældning. Fældning af træer, der skygger vil være for egen regning eller som eget arbejde. Træ tilfalder grundejer. Træer der er udgået og til fare for omgivelser er foreningens opgave. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Orientering fra Stofa

Har kontaktet Stofa ad flere gange i august måned ang. faktura.😅 Den følgende orientering fra Stofa kom i dag: Stofa gennem går nu alle kunder i Feriebyen og retter følgende til: Adresser med lille Tv pakke og 200mbit vil modtage kombi rabatten, samt introrabatten på 200,00 Adresser med lille Tv pakke og 30 mbit vil modtage 3mdr internet u. beregning. Adresser med kun internet får 3mdr u. beregning Der vil blive fra trukket Copydan afgift 52,00 hver mdr. resten af året. Ubetalte faktura krediteres ellers bliver de fratrukket. Mvh Stofa

Postkasserne

Postbudet har bedt om, at grundejere får sat nye og friske numre på postkasser idet de eksisterende er blevet utydelige. Mvh Postbudet😊

Postkasser

Er der grundejere, som mangler nøgle til postkasser i posthuset kan nye bestilles ved Willy Simonsen tlf 50504132

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening afholdes mandag d 20. maj 2024 kl. 13:00 på Arrild skole Nærmere information følger.  

Nye grønne poser til madaffald

Man kan afhente nye ruller med grønne plastposer til madaffald på Tønder kommunes genbrugspladser samt hos Tønder forsyning i Bredebro

Referat af bestyrelsesmødet 9 november 2023

Hermed vedlægges referatet af bestyrelsesmødet afholdt d 9 november 2023. Samtidig gøres der opmærksom på at sommerhusejere kan købe svømmehalskort for 2024 i svømmehallen fra d 15. december. Det koster 4000 kr for sommerhusejere i feriebyen at købet et årskort til 2024. Bestyrelsesmøde 9 nov 2023  

Bestyrelsen har fra Tønder Forsyning modtaget følgende vedr. renovation.

I september og oktober planlægger Tønder Forsyning, at hver affaldsø skal udvides med en beholder til madaffald og en beholder til plast og drikkekartoner samt en batteriboks. De eksisterende beholdere skal fremover benyttes til henholdsvis: Restaffald Papir, plast og textilaffald Glas og metal Når ombygning er færdig vil hver grundejer blive nærmere orienteret af Tønder forsyning! Samtidig vil bestyrelsen sørge for at holdepladserne ved affaldsøer bliver renoveret, så der fremover kan gåes tørskoet ved container! Mvh Bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsens møde vil fremover blive lagt ind samme med bestyrelsens nyhedsbreve. Se menupunktet nedest til højre.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med ønsket om en god sommer vedlægges bestyrelsens nyhedsbrev juni 2023   Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2023

Referat

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning er lagt ind under “Grundejerforeningen”

Fældning af træer

01.12..2022 Fældning af træer Feriebyen. Følgende er vedtaget mellem Tønder Kommune/bestyrelsen for Arrild Ferieby GF Grundejere, der gerne vil have træer fældet, som står i grønområde ved deres grund eller træer der er udgået og til farer for omgivelser skal henvende sig til bestyrelsen på mail: arrildgrundejerforening@gmail.com  en fra best. Vil komme ud og godkende fældning. Fældning af træer, der skygger vil være for egen regning eller som eget arbejde. Træ tilfalder grundejer. Træer der er udgået og til fare for omgivelser er foreningens opgave. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Orientering fra Stofa

Har kontaktet Stofa ad flere gange i august måned ang. faktura.😅 Den følgende orientering fra Stofa kom i dag: Stofa gennem går nu alle kunder i Feriebyen og retter følgende til: Adresser med lille Tv pakke og 200mbit vil modtage kombi rabatten, samt introrabatten på 200,00 Adresser med lille Tv pakke og 30 mbit vil modtage 3mdr internet u. beregning. Adresser med kun internet får 3mdr u. beregning Der vil blive fra trukket Copydan afgift 52,00 hver mdr. resten af året. Ubetalte faktura krediteres ellers bliver de fratrukket. Mvh Stofa

Postkasserne

Postbudet har bedt om, at grundejere får sat nye og friske numre på postkasser idet de eksisterende er blevet utydelige. Mvh Postbudet😊

Postkasser

Er der grundejere, som mangler nøgle til postkasser i posthuset kan nye bestilles ved Willy Simonsen tlf 50504132