Arrild Ferieby Grundejerforening

Nyt fra bestyrelsen

Alle nyheder

Nyhedsbrev oktober

Bænke/borde er leveret og placeret sammesteds, som dem der er blevet kasseret. Kommunen har bevilget et beløb til bord/bænke, samt til nye egern plus stolper på vandreruter. Der forsvandt egern/stolper nogle steder i løbet af året sikkert som souvenir! Bestyrelsen har haft kontakt til Tønder Kommune ang følgende punkter: Forlængelse af Gangsti på Stamvejen til afkørsel Vestskoven: Svar fra Tønder Kom. Dette vil blive taget op, når der er økonomi til det. Træfældning i grønneområder, såsom træer der skygger el er til gene for grundejere: Dette hører under GF og best udfærdiger en plan for dette. El ladestation: Tønder Kom. Vil opsætte ladestation 2023 ved svømmehal/Medborgerhus. Så må vi jo se om de har penge til det. Skilte der står skæve el genere ved udkørsel fra Midtparken: Disse besigtiges af vej/park og best. Vedligehold af grøfter/dræn: Efter henvendelse fra grundejere Østmarken, der har problem m høj vandstand: Svaret fra Tønder kom: Dette hører under GF. Best vil tage kontakt til en entreprenør om, hvad der kan gøres. I skrivende stund er Norlys ved at afmontere forstærkere fra det gamle antenneanlæg. Forstærkere som har kostet 60.000,00kr om året, det vil jo i el pris 2022 have været en fordobling! Det giver dog Norlys problemer, da vi ikke har strømnumre, men kun målernumre. Outdoor Fitnes Åbning er, som det andet steds er blevet meddelt udsat. Grundet Putin/leverings problemer. Mvh Bestyrelsen

Orientering fra Stofa

Har kontaktet Stofa ad flere gange i august måned ang. faktura.😅 Den følgende orientering fra Stofa kom i dag: Stofa gennem går nu alle kunder i Feriebyen og retter følgende til: Adresser med lille Tv pakke og 200mbit vil modtage kombi rabatten, samt introrabatten på 200,00 Adresser med lille Tv pakke og 30 mbit vil modtage 3mdr internet u. beregning. Adresser med kun internet får 3mdr u. beregning Der vil blive fra trukket Copydan afgift 52,00 hver mdr. resten af året. Ubetalte faktura krediteres ellers bliver de fratrukket. Mvh Stofa

Postkasserne

Postbudet har bedt om, at grundejere får sat nye og friske numre på postkasser idet de eksisterende er blevet utydelige. Mvh Postbudet😊

Postkasser

Er der grundejere, som mangler nøgle til postkasser i posthuset kan nye bestilles ved Willy Simonsen tlf 50504132

Nyhedsbrev oktober

Bænke/borde er leveret og placeret sammesteds, som dem der er blevet kasseret. Kommunen har bevilget et beløb til bord/bænke, samt til nye egern plus stolper på vandreruter. Der forsvandt egern/stolper nogle steder i løbet af året sikkert som souvenir! Bestyrelsen har haft kontakt til Tønder Kommune ang følgende punkter: Forlængelse af Gangsti på Stamvejen til afkørsel Vestskoven: Svar fra Tønder Kom. Dette vil blive taget op, når der er økonomi til det. Træfældning i grønneområder, såsom træer der skygger el er til gene for grundejere: Dette hører under GF og best udfærdiger en plan for dette. El ladestation: Tønder Kom. Vil opsætte ladestation 2023 ved svømmehal/Medborgerhus. Så må vi jo se om de har penge til det. Skilte der står skæve el genere ved udkørsel fra Midtparken: Disse besigtiges af vej/park og best. Vedligehold af grøfter/dræn: Efter henvendelse fra grundejere Østmarken, der har problem m høj vandstand: Svaret fra Tønder kom: Dette hører under GF. Best vil tage kontakt til en entreprenør om, hvad der kan gøres. I skrivende stund er Norlys ved at afmontere forstærkere fra det gamle antenneanlæg. Forstærkere som har kostet 60.000,00kr om året, det vil jo i el pris 2022 have været en fordobling! Det giver dog Norlys problemer, da vi ikke har strømnumre, men kun målernumre. Outdoor Fitnes Åbning er, som det andet steds er blevet meddelt udsat. Grundet Putin/leverings problemer. Mvh Bestyrelsen

Orientering fra Stofa

Har kontaktet Stofa ad flere gange i august måned ang. faktura.😅 Den følgende orientering fra Stofa kom i dag: Stofa gennem går nu alle kunder i Feriebyen og retter følgende til: Adresser med lille Tv pakke og 200mbit vil modtage kombi rabatten, samt introrabatten på 200,00 Adresser med lille Tv pakke og 30 mbit vil modtage 3mdr internet u. beregning. Adresser med kun internet får 3mdr u. beregning Der vil blive fra trukket Copydan afgift 52,00 hver mdr. resten af året. Ubetalte faktura krediteres ellers bliver de fratrukket. Mvh Stofa

Postkasserne

Postbudet har bedt om, at grundejere får sat nye og friske numre på postkasser idet de eksisterende er blevet utydelige. Mvh Postbudet😊

Postkasser

Er der grundejere, som mangler nøgle til postkasser i posthuset kan nye bestilles ved Willy Simonsen tlf 50504132