Arrild Ferieby Grundejerforening

Nyt fra bestyrelsen

Alle nyheder

Japansk pileurt

Her er billeder af den japanske pileurt vi talte om på generalforsamlingen. Da det er en invasiv art må grundejerne meget gerne bekæmpe dem på egen grund – uden brug af gift – for at prøve at forhindre spredning rundt i feriebyen.

Reservation af Padlebanen

Man kan nu reservere tid på Padlebanen ved svømmehallen. Information og link ligger under Nyttig info – Diverse info God fornøjelse

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening afholdes mandag d 20. maj 2024 kl. 13:00 på Arrild skole Nærmere information følger.  

Nye grønne poser til madaffald

Man kan afhente nye ruller med grønne plastposer til madaffald på Tønder kommunes genbrugspladser samt hos Tønder forsyning i Bredebro

Referat af bestyrelsesmødet 9 november 2023

Hermed vedlægges referatet af bestyrelsesmødet afholdt d 9 november 2023. Samtidig gøres der opmærksom på at sommerhusejere kan købe svømmehalskort for 2024 i svømmehallen fra d 15. december. Det koster 4000 kr for sommerhusejere i feriebyen at købet et årskort til 2024. Bestyrelsesmøde 9 nov 2023  

Bestyrelsen har fra Tønder Forsyning modtaget følgende vedr. renovation.

I september og oktober planlægger Tønder Forsyning, at hver affaldsø skal udvides med en beholder til madaffald og en beholder til plast og drikkekartoner samt en batteriboks. De eksisterende beholdere skal fremover benyttes til henholdsvis: Restaffald Papir, plast og textilaffald Glas og metal Når ombygning er færdig vil hver grundejer blive nærmere orienteret af Tønder forsyning! Samtidig vil bestyrelsen sørge for at holdepladserne ved affaldsøer bliver renoveret, så der fremover kan gåes tørskoet ved container! Mvh Bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsens møde vil fremover blive lagt ind samme med bestyrelsens nyhedsbreve. Se menupunktet nedest til højre.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med ønsket om en god sommer vedlægges bestyrelsens nyhedsbrev juni 2023   Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2023

Referat

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning er lagt ind under “Grundejerforeningen”

Fældning af træer

01.12..2022 Fældning af træer Feriebyen. Følgende er vedtaget mellem Tønder Kommune/bestyrelsen for Arrild Ferieby GF Grundejere, der gerne vil have træer fældet, som står i grønområde ved deres grund eller træer der er udgået og til farer for omgivelser skal henvende sig til bestyrelsen på mail: arrildgrundejerforening@gmail.com  en fra best. Vil komme ud og godkende fældning. Fældning af træer, der skygger vil være for egen regning eller som eget arbejde. Træ tilfalder grundejer. Træer der er udgået og til fare for omgivelser er foreningens opgave. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Japansk pileurt

Her er billeder af den japanske pileurt vi talte om på generalforsamlingen. Da det er en invasiv art må grundejerne meget gerne bekæmpe dem på egen grund – uden brug af gift – for at prøve at forhindre spredning rundt i feriebyen.

Reservation af Padlebanen

Man kan nu reservere tid på Padlebanen ved svømmehallen. Information og link ligger under Nyttig info – Diverse info God fornøjelse

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening afholdes mandag d 20. maj 2024 kl. 13:00 på Arrild skole Nærmere information følger.  

Nye grønne poser til madaffald

Man kan afhente nye ruller med grønne plastposer til madaffald på Tønder kommunes genbrugspladser samt hos Tønder forsyning i Bredebro

Referat af bestyrelsesmødet 9 november 2023

Hermed vedlægges referatet af bestyrelsesmødet afholdt d 9 november 2023. Samtidig gøres der opmærksom på at sommerhusejere kan købe svømmehalskort for 2024 i svømmehallen fra d 15. december. Det koster 4000 kr for sommerhusejere i feriebyen at købet et årskort til 2024. Bestyrelsesmøde 9 nov 2023  

Bestyrelsen har fra Tønder Forsyning modtaget følgende vedr. renovation.

I september og oktober planlægger Tønder Forsyning, at hver affaldsø skal udvides med en beholder til madaffald og en beholder til plast og drikkekartoner samt en batteriboks. De eksisterende beholdere skal fremover benyttes til henholdsvis: Restaffald Papir, plast og textilaffald Glas og metal Når ombygning er færdig vil hver grundejer blive nærmere orienteret af Tønder forsyning! Samtidig vil bestyrelsen sørge for at holdepladserne ved affaldsøer bliver renoveret, så der fremover kan gåes tørskoet ved container! Mvh Bestyrelsen

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsens møde vil fremover blive lagt ind samme med bestyrelsens nyhedsbreve. Se menupunktet nedest til højre.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Med ønsket om en god sommer vedlægges bestyrelsens nyhedsbrev juni 2023   Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2023

Referat

Referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning er lagt ind under “Grundejerforeningen”

Fældning af træer

01.12..2022 Fældning af træer Feriebyen. Følgende er vedtaget mellem Tønder Kommune/bestyrelsen for Arrild Ferieby GF Grundejere, der gerne vil have træer fældet, som står i grønområde ved deres grund eller træer der er udgået og til farer for omgivelser skal henvende sig til bestyrelsen på mail: arrildgrundejerforening@gmail.com  en fra best. Vil komme ud og godkende fældning. Fældning af træer, der skygger vil være for egen regning eller som eget arbejde. Træ tilfalder grundejer. Træer der er udgået og til fare for omgivelser er foreningens opgave. Med venlig hilsen Bestyrelsen