Generalforsamling 2019

Arrild Grundejerforening. Generalforsamling D.23.03.2019 Referat Sted: Arrilds privat skole Fremmødte grundejer: 58 stk. + 1 fuldmagt Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Formand: Svend E. Mathiesen Næstformand: Birgitte Brink Olson Sekretær Erik Thomassen Kassêr: Tommy Kirk Larsen Mening: Anita Friis Ordstyrer: Jens Kristensen Stemmetæller ved hvert bord valgt samt 2 fra bestyrelsen som kontrollanter. Velkomst og bestyrelsesformandens beretning: Gennemgang […]

Mødet mellem Arrild Grundejerforening og Tønder Kommune, Teknik og Plan

Referat af mødet den 26. november 2018 mellem Arrild Grundejerforening og Tønder Kommune, Teknik og Plan   Deltagere ·         Svegge Mathiesen, formand, Arrild Grundejerforening ·         Poul Erik Bjerrisgaard, Arrild Grundejerforening ·         Peder Hammerum ·         Kaj Mamsen, Arrild Ferieby Center ·         Bo Jessen, formand for Teknik og Miljøudvalget ·         Poul Erik Kjær, Teknik og Miljøudvalget ·         Lars-Erik Skydsbjerg, fagchef, Teknik og Plan ·         Ole Bach-Svendsen, […]

Generalforsamlingen 2017

Referat af generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening den 27.5.2017. kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Forslag: Evt. sammenlægning med grundlejerforeningen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter […]

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Referat fra Arrild Ferieby Grundejerforenings ekstraordinære generalforsamling 30. maj 2015. Formanden bød velkommen. Ad. Pkt. 1 Valg af dirigent: Ove Brix Therkildsen blev enstemmigt valgt. Valgt som stemmetællere blev Villy, Anne Grethe, Finn og Hanne, Mogens og Birgitte. Vedtægtsændring med tilføjelse af 76 nye matrikel numre til § 13 blev vedtaget. Dirigenten og Formanden takkede […]

Generalforsamling 2015

Formandsberetning for Arrild Ferieby Grundejerforenings generalforsamling 30. maj 2015. Formanden bød velkommen, og udtrykte glæde over at se så mange deltagere (100). Formanden opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig inden sidste tilmeldingsfrist, da det ellers kan være svært at styre hvor mange boller og lagkage der skal laves. Ved tilmeldingsfristens udløb, havde 54 tilmeldt sig, […]