Arrild Ferieby Grundejerforening

Referat af bestyrelsesmødet maj 22

Møde i Arrild Grundejerforening Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 16.30, afholdt i Medborgerhuset

Tilstede: Svegge, John, Tommy, Thorkild og Lene

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat – Godkendt.
 2. Stofe/Copydan:Stofa finder en løsning på dem, der har tegnet abonnement ve dem. Dette således, at der ikke bliver opkrævet dobbelt. Yderligere arbejdes der på at finde en løsning for dem, som ikke har tegnet ved Stofa, sådan at de ikke betaler dobbelt.
 3. Blomstermark:   Der er blevet sået til.
 4. Forlængelse af kontrakt ved Thomas:Thomas vil blive inviteret til et møde med den nye bestyrelse i løbet af efteråret.
 5. Generalforsamling:
  59 er tilmeldt til kaffe. Ove har sagt ja til at være ordstyrer, samt Lene køber notesblokke.
 6. Arrild Ferieby mere synlig:Thorkild og Svegge har været til dialogmøde på Rømø. Mødet handlede stort set ikke om Arrild. Alt fokus var rettet til Rømø. Vi i bestyrelsen vil invitere Tønder Kommune til et møde, for at fortælle lidt om Arrild.  Poul Erik Kjær vil blive inviteret til et møde.
 7. Indkøb af bænke og borde:Det vil vi se på til efteråret. (John tager sig af opgaven)
 8. Katte i feriebyen:Der skal findes en ny, der vil tage sig af dem. Der skal tyndes godt ud i dem. Tommy tager fat i dyrenes beskyttelse.
 9. Regning posthus:  Den tager vores forsikring (Tønder Kommune)
 10. Økonomi: Økonomien er gennemgået.
 11. Evt:  Der vil blive installeret en el-lader ved Brugsen i løbet af året.