Arrild Ferieby Grundejerforening

Fældning af træer

01.12..2022

Fældning af træer Feriebyen.

Følgende er vedtaget mellem Tønder Kommune/bestyrelsen for Arrild Ferieby GF

Grundejere, der gerne vil have træer fældet, som står i grønområde ved deres grund eller træer der er udgået og til farer for omgivelser skal henvende sig til bestyrelsen på mail: arrildgrundejerforening@gmail.com  en fra best. Vil komme ud og godkende fældning.

Fældning af træer, der skygger vil være for egen regning eller som eget arbejde. Træ tilfalder grundejer.

Træer der er udgået og til fare for omgivelser er foreningens opgave.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen