Vigtig information omkring ejerskifte.

Ejerskifte skal ske til foreningen: arrildgrundejerforening@gmail.com senest pr. overtagelsesdato. Evt. refusion skal aftales indbyrdes mellem sælger/køber eller evt. via mægler/advokat. Grundejerforeningen udarbejder ikke refusion i forbindelse med ejerskifte. Ved ejerskifte skal overtagelse af Tv/internet og evt. refusion foregå mellem køber og sælger evt. via ejendomsmægler og ikke gennem Grundejerforeningen!!! Ved ejerskifte og ved evt. skift […]