Arrild Ferieby Grundejerforening

Vigtig information omkring ejerskifte.

Ejerskifte skal ske til foreningen: arrildgrundejerforening@gmail.com senest pr. overtagelsesdato.

Evt. refusion skal aftales indbyrdes mellem sælger/køber eller evt. via mægler/advokat. Grundejerforeningen udarbejder ikke refusion i forbindelse med ejerskifte.

Ved ejerskifte skal overtagelse af Tv/internet og evt. refusion foregå mellem køber og sælger evt. via ejendomsmægler og ikke gennem Grundejerforeningen!!!

Ved ejerskifte og ved evt. skift af mail skal ny mail sendes til vores administrationsselskab:  Else Nielsen, Aunbøl på en@aunboel.dk