Arrild Ferieby Grundejerforening

Bestyrelsen har fra Tønder Forsyning modtaget følgende vedr. renovation.

I september og oktober planlægger Tønder Forsyning, at hver affaldsø skal udvides med en beholder til madaffald og en beholder til plast og drikkekartoner samt en batteriboks. De eksisterende beholdere skal fremover benyttes til henholdsvis:
Restaffald
Papir, plast og textilaffald
Glas og metal
Når ombygning er færdig vil hver grundejer blive nærmere orienteret af Tønder forsyning!
Samtidig vil bestyrelsen sørge for at holdepladserne ved affaldsøer bliver renoveret, så der fremover kan gåes tørskoet ved container!
Mvh
Bestyrelsen