Arrild Ferieby Grundejerforening

Nyhedsbrev oktober

Bænke/borde er leveret og placeret sammesteds, som dem der er blevet kasseret.

Kommunen har bevilget et beløb til bord/bænke, samt til nye egern plus stolper på vandreruter. Der forsvandt egern/stolper nogle steder i løbet af året sikkert som souvenir!
Bestyrelsen har haft kontakt til Tønder Kommune ang følgende punkter:
Forlængelse af Gangsti på Stamvejen til afkørsel Vestskoven:
Svar fra Tønder Kom.
Dette vil blive taget op, når der er økonomi til det.
Træfældning i grønneområder, såsom træer der skygger el er til gene for grundejere:
Dette hører under GF og best udfærdiger en plan for dette.
El ladestation:
Tønder Kom. Vil opsætte ladestation 2023 ved svømmehal/Medborgerhus.
Så må vi jo se om de har penge til det.
Skilte der står skæve el genere ved udkørsel fra Midtparken:
Disse besigtiges af vej/park og best.
Vedligehold af grøfter/dræn: Efter henvendelse fra grundejere Østmarken, der har problem m høj vandstand:
Svaret fra Tønder kom:
Dette hører under GF.
Best vil tage kontakt til en entreprenør om, hvad der kan gøres.
I skrivende stund er Norlys ved at afmontere forstærkere fra det gamle antenneanlæg. Forstærkere som har kostet 60.000,00kr om året, det vil jo i el pris 2022 have været en fordobling!
Det giver dog Norlys problemer, da vi ikke har strømnumre, men kun målernumre.
Outdoor Fitnes
Åbning er, som det andet steds er blevet meddelt udsat. Grundet Putin/leverings problemer.
Mvh
Bestyrelsen