Nyhedsbrev oktober

Bænke/borde er leveret og placeret sammesteds, som dem der er blevet kasseret. Kommunen har bevilget et beløb til bord/bænke, samt til nye egern plus stolper på vandreruter. Der forsvandt egern/stolper nogle steder i løbet af året sikkert som souvenir! Bestyrelsen har haft kontakt til Tønder Kommune ang følgende punkter: Forlængelse af Gangsti på Stamvejen til […]