Referat Generalforsamling 2019

Arrild Grundejerforening.

Generalforsamling
D.23.03.2019

Referat

Sted: Arrilds privat skole

Fremmødte grundejer: 58 stk. + 1 fuldmagt

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Svend E. Mathiesen     Næstformand: Birgitte Brink Olson

Sekretær Erik Thomassen                    Kassêr: Tommy Kirk Larsen                       Mening: Anita Friis

Ordstyrer: Jens Kristensen

Stemmetæller ved hvert bord valgt samt 2 fra bestyrelsen som
kontrollanter.

 1. Velkomst og bestyrelsesformandens beretning:
  1. Gennemgang af de ting bestyrelse har arbejde med
   gennem 2018 i feriebyen.

   1. Tønder kommune angående div. tilskud til
    asfaltering af Vestskoven
   1. Træfældning
   1. Medlemskab af turistforeningen
   1. Katte
 2. Valg af ordstyrer
  1. Jens Kristensen blev valgt
  1. Han konstateret at generalforsamlingen var
   indkaldt efter vedtægterne
 3. Valg af stemmetællere:
  1. Bent Frikke og Kaj Erik Pedersen
 4. Peder Hammerums indtræden i Arrild
  vandværksbestyrelse blev anfægtet, da dette kunne indebære en lang valgperiode
  i vandværket. Dette blev konstateret ikke muligt da vandværket har ændret deres
  procedure angående valgperiodernes længde, så man nu kun kan sidde 2 år af
  gangen.

Midtparken 92 samt Bent Frikke
udtrykte deres fulde tillid til Arrild Grundejerforenings bestyrelse og at de
er kompetente nok til at træffe beslutning om hvem der skal sidde i
vandværksbestyrelsen

 • Årsregnskab 2018:
  • Øget indtægter på grund af forhøjet kontingent
   • Bundlinje viser et overskud på ca. 140.000 kr.
    hvilket bestyrelse betragter som værende ok
   • Påtale fra revisor angående kassebeholdnings
    størrelse.

Må ikke overstige 100.000 euro.

Bestyrelse har reduceret kassebeholdningen gennem asfaltering af
Vestskoven.

 • Budget for 2019
  • Budgettet blev gennemgået af Kassêr: Tommy Kirk Larsen
 • Østmarken 80 ønsker svar på hvorfor der er tinglyst 20.000
  kr. på hver grund til grundejerforeningen

Beløbet er afsat til dækning af udgifter, hvis ejer af
grunden løber fra regninger til grundejerforeningen

 • Er Arrild lejerforening blevet indmeldt i Arrild
  grundejerforeningen?

  • Det blev besluttet på generalforsamling forrige år
   at lejerforeningen ikke skulle være en del af grundejerforeningen
 • Budget og regnskab blev godkendt af
  generalforsamlingen.
 • Indkommende forslag
  • Lars Elmholdt: brevstemning.

Argumenter for brevstemning. Ved godt det giver mere arbejde til
bestyrelsen, og kræver også et højere informations niveau.

Frikke: Ingen grund til brevstemning. Brug fuldmagt i stedet.

Man skal møde på generalforsamlingen hvis man vil være med i beslutningsprocessen.

Forslag om brevafstemning blev derefter forkastet.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. På genvalg.

Svend E. Mathiesen (2 år)

Erik Thomassen (2 år)

Anita Friis (1
år)

 • Alle 3 blev genvalgt
 • Valg af suppleanter
  • Thorkild Møller Olesen, Skikild Bjerge 58 (2 år)
  • John Nissen, Skikild Bjerge 11 (2 år)
 • Valg af revisor
  • Statsautoriseret revisionspartnerselskab
   Beierholm (Genvalgt)
 • Eventuelt:
  • Ulovlig ind- og udkørsel på Vestskoven:
   • Chikaner opsættes ved den ulovlige ind- og
    udkørsel
  • Kontrakt med YouSee gennemlæses, omkring tyske
   kanaler. YouSee kontaktes ved eventuelt tvivlsspørgsmål.
  • Turistforeningen:
   • Har man mål for Arrild ferieby?

Vi skal have Arrild ferieby med på landkortet.

 • Anita ønsker 2 udvalg nedsat
  • 1 Skovudvalg
  • 1 Udviklingsudvalg

Desværre
var der ikke opbakning af medlemmer til dette

 • Birgitthe gav en forklaring på årskort til
  Arrilds svømmehal kontra Skærbæk svømmehal.

Hun påpegede at der kan købes forskellige typer af kort til Arrilds
svømmehal.

Ordstyrer takkede for god ro og orden.

 

1 thought on “Referat Generalforsamling 2019”

 1. Hej alle,

  Jeg har netop været på besøg hos jer for at kigge på et sommerhus. Når jeg her efterfølgende læser referatet fra generalforsamlingen, bliver jeg meget i tvivl om, om der er en plan for udvikling af området. For en udefrakommende virker det besynderligt, at der ikke er et udviklingsråd. Både for at fastholde de nuværende ejere men bestemt også for at tiltrække nye. (der er godt nok mange huse til salg i området og jeg kan ikke lade være med at tænke på om det skyldes at der ingen udvikling er)

  Vh Angelica Christiansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *