4 thoughts on “Møde i Arrild Lokalråd angående opsætning af møller ved Arrild.”

 1. TØNDER

  25 feb. 2021 kl. 10:58
  Birthe Frikke, Højbjergvej 5, Arrild, skriver:
  Læserbrev.

  ARRILD UNDER ANGREB.
  En virus har måske sig ind under huden på Arrilds beboere samt sommerhusejerne i Feriebyen, nemlig den farlige Kæmpevindmøllesyge.

  Foreningsformænd for 12 foreninger i Arrild har været til informationsmøder på nettet omkring vindmølleprojektet “Ny Vindpark Arrild”.

  Trods overholdte restriktioner resulterede disse møder dog i alvorlig smitte af otte deltagere, to deltagere blev kun delvist smittede samt to, der gik fri uden symptomer.

  Foreningerne lovede at drøfte vindmølleprojektet internt , men det blev ikke rigtigt til noget. Man kontaktede ikke foreningsmedlemmerne for at fortælle om virusudslippet – sikkert grundet restriktionerne.

  I stedet konkluderer tovholderforeningen, Arrild Lokalråd, at tilbagemeldingen fra foreningerne viser, at ” Arrilds foreninger aktivt støtter etableringen af Ny Vindpark Arrild” – ja, så lige på nær to.

  Det rygtes således fra de inficeredes side, at der er
  “Lokal opbakning til Ny Vindpark Arrild” … det er vist dog en sandhed med modifikationer.

  Man undres.

 2. Orientering fra Tønder Kommunalbestyrelses dagsorden d.25. februar 2021: Punkt 16, bilag E, side 126 – 127.

  Ny Vindpark Arrild
  Momentum Energy Jutlandia / Københavnsvej 81 / 4000 Roskilde 18 7.

  Lokal opbakning til Ny Arrild Vindpark, projektgruppe og korrespondance.

  Det har fra starten af projektet været en forudsætning, at Ny Arrild Vindpark kun kunne gennemføres med en tilfredsstillende opbakning fra beboerne i området – specielt borgerne i Arrild by som er nærmest beliggende byområde.
  Efter en indledende dialog med Lokalrådet i Arrild, som stillede sig parate til at facilitere dialogen omkring Ny Vindpark Arrild, uden forudgående stillingtagen til om projektet skulle gennemføres eller standses, har der været afholdt informationsmøder.
  Grundet diverse Corona-restriktioner, er dette blevet gennemført som internetbaserede informationsmøder, hvor Lokalrådet efter kontakt med samtlige foreninger i Arrild, har tilsikret at projektet er blevet præsenteret for byen.
  Efterfølgende har hver forening haft en intern dialog omkring Ny Vindpark Arrild, og resultatet af denne foreningshøring er efterfølgende blevet kommunikeret til Lokalrådet i Arrild, som har kommunikeret dette til projektgruppen.
  Igennem denne proces er projektet blevet præsenteret for 12 foreninger og har til dato opnået en bred opbakning fra foreningslivet:
  Følgende foreninger har meddelt, at de aktivt støtter etableringen af Ny Vindpark Arrild:
  • Grundejerforening, v. fmd. Svend Erik Mathiesen
  • Arrild Handels- og håndværkerforening, v. fmd. Dorthe Schmidt
  • Arrild Efterløn- og pensionistforening, v. kasserer Henrik Birk
  • Arrild Sogneforening repræsenteret, v. best.med. Thomas Bredahl
  • FDF Arrild Branderup, v. fmd. John Petersen
  • Støtteforeningen for Arrild Friskole, v. fmd. Sandra Søegaard
  • Arrild Ringriderforening, v. fmd. Martin Hansen
  • Arrild Lokalråd, v. fmd. Karin Bergholt
  Enkelte foreninger har meddelt, at de ikke vil modsætte sig Ny Vindpark Arrild:
  • Skolebestyrelsen for Arrild Friskole, v. fmd. Per Dalgaard
  • Arrild Idrætsforening v. fmd. Mette Schmidt
  Enkelte foreninger har meddelt, at de ikke har været i stand til at tage stilling til projektet på det foreliggende grundlag/nuværende tidspunkt:
  • Arrild Menighedsråd, v. fmd. Bent Beim (projektet drøftes på næste menighedsrådsmøde)
  • Lokalhistorisk forening, v fmd. Kent Johansen (bestyrelsen har interessekonflikter for 2 bestyrelsesmedlemmer)

  Der er etableret en arbejdsgruppe for Ny Vindpark Arrild bestående af lodsejere, nuværende mølleejere og beboere i området omkring Arrild by.
  Landbrugsstyrelsen er også lodsejer i området og ønsker at deltage i projektet på samme vilkår som øvrige lodsejere.
  Som beskrevet ovenfor vil udviklingsarbejdet blive tilrettelagt og drevet i et åbent samarbejde imellem arbejdsgruppen og Momentum der bistår som professionel rådgiver:
  • Aage Schmidt, lodsejer i Arrild
  • Andreas Hansen, lodsejer i Arrild
  • Birgit Jørgensen, lodsejer i Arrild
  • Cornelis van der Meer, lodsejer og mølleejer i Arrild
  • Dieter Fries, lodsejer i Arrild
  • Erik Møller, mølleejer og lodsejer i ArrildNy Vindpark Arrild Momentum Energy Jutlandia / Københavnsvej 81 / 4000 Roskilde 19
  • Esben Knudsen, lodsejer i Arrild
  • Frank Søndergaard, lodsejer i Arrild
  • Gijsbertus van Veldhuisen, lodsejer i Arrild
  • Hans Jokum Ravn, mølleejer i Arrild
  • Henning Skøtt-Petersen, mølleejer i Arrild
  • Jan Hjorthlund, beboer i Arrild
  • Peter Jørgensen, lodsejer i Arrild
  • Peder Wind, mølleejer samt lodsejer i Arrild
  • Richard de Hertog, lodsejer i Arrild
  • Torben Knudsen, lodsejer i Arrild
  • Thomas Bredahl, Arrild Lokalråd og Arrild Sogneforening
  • Michael Shalmi, mølleejer og repræsentant for Momentum
  Der er etableret en styregruppe med Aage Schmidt (lodsejer), Cornelis van der Meer (lods- og mølle ejer), Henning Skøtt-Petersen (mølle-ejer), Jan Hjorthlund (nabo til vindparken), Michael Shalmi (mølle-ejer), Thomas Bredahl (Arrild Lokalråd og Arrild Sogneforening), og Ander Andersen (Sønderjysk Landboforening).
  Korrespondance vedr. denne ansøgning bedes stilet til:
  Ny Vindpark Arrild og fremsendes per e-mail til
  Michael Shalmi, Københavnsvej 81 4000 Roskilde
  e-mail: michael.shalmi@momentum-gruppen.co

 3. Til Arrild Borgere samt Sommerhusejere i Feriebyen.
  Der planlægges opsætning af 9 stk.150 m høje møller syd for Arrild.

  Læserbrev i JyskeVestkysten. TØNDER
  11 feb. 2021 kl. 10:28
  Birthe Frikke, Højbjergvej 5, Arrild, Toftlund

  ” Vi vil fred her til lands ”
  Vindmølledebatten kører på fuldt tryk med uro og chikane mellem mennesker, som ellers altid har levet i harmoni med hinanden.
  Mange borgere i udvalgte landområder ængstes for den magtfulde og pengestærke Vindmølle Industri’s frembusen i vores skønne landsdel .
  Angst for at blive stavnsbundet til deres usælgelige huse eller ejendomme, hvis kæmpemøllerne kommer.
  Angst for vingestøj, solblink, lavfrekvent støj fra turbiner, ødelagt nattesøvn, microplast fra møllevinger, der havner i vores økosystem og fødekæder, fugletræk , der forstyrres og, og, og……
  På den anden side er der forståeligt nok borgere, der gerne investerer i disse møller og ser udvikling samt fremgang i lokaleområdets økonomi, hvad der også kan være positivt – men på hvis bekostning?
  Vi er mange, der er flyttet til eller er opvokset her i vort skønne sydvestlige hjørne af Danmark for at mærke roen, nyde naturen med de store vidder og højt til himlen.
  Et par strofer fra Holger Drachmanns Midsommervise :
  ” Vi vil fred her til lands ”
  ” den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.”
  Lad os bevare harmonien, naturen og idyllen – og lad store, som små her få en øjenåbner for skønheden og storheden i Tønder Kommune !

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *