Kommune/Stat

I denne rubrik samler vi alt vedr. Tønder Kommune, Staten, Ejendomsskatter, renovation, spildevand m.m.

Møde i Arrild Lokalråd angående opsætning af møller ved Arrild.

Arrild-Lokalraadet-20210110-Opdateret3963Download

Read more
Bænke ved Hjelm Polde

Bænke ved Hjelm Polde

Skov og Naturstyrelsen har lovet at udskifte bænkene ved Helm Polde så snart som muligt.

Read more

Møde med Tønder Kommune vedr lokalplan

Mandag den 21/11 2016 var Else og Villy til møde med Kommunen vedr. lokalplan de har lavet et revideret oplæg,…

Read more

Forkert mailadr. vedr. Affaldsordning

AFFALDSORDNING: I den udsendte skrivelse fra Tønder Forsyning er der sendt en forkert mail adr. til “RIS OG ROS”. Den…

Read more

Tønder Forsyning – Spildevand

Tønder spildevand har udsendt varsling af tilsyn med spildevand i Arrild til alle medlemmer. Efter undersøgelsen er det besluttet, at…

Read more