Vigtig Information omkring TV-Pakker

Ved ejerskifte overtager køber automatisk eksisterende TV pakke, med mindre sælger/køber giver besked herom til grundejerforeningen senest pr. overtagelsesdatoen.Evt. refusion skal aftales indbyrdes mellem sælger/køber.Grundejerforeningen udarbejder ikke refusion i forbindelse med ejerskifte. Opsigelses af TV pakke kan ske pr. 1/7 og 1/1Opsigelsen skal ske senest pr. 15/6 eller 15/12 med besked til arrildgrundejerforening@mail.dkVed ejerskifte er […]