Løsgående Hunde i Arrild ferieby

Vi har desværre oplevet at løsgående hunde generer andre, som har deres hunde i snor. HUSK HUNDE SKAL FØRES I SNOR. Efter hundelovens §3 stk.1, 1,-4 pkt. er det forbudt i byer og områder med bymæssig bebyggelse at lade hunde færdes på gade veje eller stier m.v. der er åbne for almindelig færdsel, uden at […]