Vigtig info omkring træfældning

Til samtlige grundejere.   Før påbegyndelse af træfældning, kontakt venligst Svegge på telefon 20228509 eller på mail svegge.m@gmail.com Så vil Svegge komme forbi, og se om det er træer, der er i fare for at vælte og/eller er til gene for andre