Referat af generalforsamlingen 27. maj 2017

Referat af generalforsamlingen i Arrild Grundejerforening den 27.5.2017. kl. 13.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Forslag: Evt. sammenlægning med grundlejerforeningen 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter […]