Nyhedsbrev 9-2013

Nyhedsbrev september 2013. Afmelding af reklamepost går MEGET langsomt. Bestyrelsen anmoder igen om at melde fra ved at gå på posthuset eller benytte Post Danmarks hjemmeside. Den 24. – 26. juni lagde kommunen ny belægning på stamvejen. Bestyrelsen vil prøve om vi kan lave en aftale med kommunen om ny belægning/reparation hvor det er nødvendigt. […]